Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Trà đào&

TUI

1,5

HO CHI MINH

FOB

GREEN TEA SP1 (Trà xanh đóng bao, đã sấy khô, 35kg/bao)&VN

KG

2,8

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Trà đen FNG khô, NW: 50kg/bao, chưa qua tẩm ướp, hàng mới 100%&VN

KG

1,32

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Chè đen PF(60Kg/1 Bao; KRAFT Nhập Khẩu)

KG

1,47

CANG XANH VIP

FOB

Chè đen Việt Nam STD.B867 (B) BPS, hàng mới 100%, &VN

KG

1,25

DINH VU NAM HAI

FOB

Nguồn: VITIC