Mặt hàng

ĐVT

Gíá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Gạo nếp 10% tấm, trọng lượng tịnh: 50 kg/bao, cả bì: 50,12 kg/bao&VN

TAN

443

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Jasmine hạt dài 5% tấm, Hàng đóng đồng nhất trong bao PP 50kg, Xuất kèm 2% bao rỗng dự phòng&VN

TAN

507

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Gạo trắng Việt Nam 10% tấm (50kg/bao)&VN

TAN

370

CANG MY THOI (AG)

FOB

Gạo trắng 5% tấm đóng thành 14,000 bao PP đồng nhất, trọng lượng 50kg/bao, (Hàng được đóng trong 25 container 40 feet),&VN

TAN

390

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Gạo trắng Việt Nam 5% tấm, Đóng đồng nhất trong bao PP đơn 50kg tịnh/bao, 1% bao rỗng dự phòng, Giao hàng bằng tàu&VN

TAN

384,98

UNKNOWN

FOB

Gạo trắng VN 5% tấm xuất khẩu ( Kèm 332 bao rỗng cấp miễn phí) -ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG FOB &VN

TAN

400

PHAO B,TT4

FOB

GẠO VIỆT NAM,ĐÓNG ĐỒNG NHẤT TRONG BAO PP 50KG, 50,12KG TỊNH/ BAO ,ĐÍNH KÈM 1% BAO RỖNG &VN

TAN

450

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Việt Nam Japonica 5% tấm, bổ sung 0,55% vitamin, hàng đóng trong bao P,P, đồng nhất 10 kgs/bao

TAN

487,84

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

316

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo thơm 100% tấm ( đóng bao đồng nhất 50kg tịnh; Xuất xứ Việt Nam; 1% bao rỗng dự phòng)&VN

TAN

395

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

325

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Gạo Tấm Việt Nam ( hàng đóng đồng nhất 50 kg/bao)&VN

TAN

313

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC