Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nhân hạt điều WW360&VN

LBS

4,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HAT DIEU NHAN LOAI W320

KG

13,4479

CANG DONG NAI

FOB

Hạt điều nhân (W320)

KG

10,5379

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

HẠT ĐIỀU WW320 NHÂN 2 X 25 LBS&VN

KG

12,5999

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều W340 loại 2 (không có vỏ lụa). Hàng mới 100%&VN

KG

9,67

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nhân điều chiên WS / LP&VN

BARREL

43,2193

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều chiên không muối 8 hũ x 1kg

KG

13,25

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Hạt điều nhân rang Việt nam loại RLP&VN

KG

11,6843

CANG DONG NAI

FOB

TESTA-300&Nhân điều rang muối&VN

KG

9,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC