Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,33

+0,03

+0,05%

Dầu Brent giao ngay

63,27

+0,04

+0,06%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

165,51

+0,03

+0,02%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

190,62

+0,27

+0,14%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,65

+0,04

+1,38%

Nguồn: Bloomberg.com