Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0,3886

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột Đạm Từ Lợn (Bột Thịt Xương Lợn) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

TAN

442,3768

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương lợn

KG

0,4208

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

bột thịt xương lợn nguyên liệu sản xuất thức ăn cho động vật ( trừ loài nhai lại ) phù hợp TT26/2012/BNN, mới 100%, hàng không chịu thuế GTGT theo điều 3 luật 71/QH13/2014

KG

0,44

CANG TAN VU - HP

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi: Bột thịt xương bò, cừu, nk theo TT 26/2012/TT- BNN ngày 25/6/2012, stt 9

KG

0,405

CANG XANH VIP

CFR

Bột Xương Thịt Lợn, Bò, Cừu ( Nguyên Liệu Sản Xuất Thức ăn cho Lợn, Bò, Cừu)

KG

0,428

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột thịt xương lợn (Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).

KG

0,4

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột gia cầm - nguyên liệu thức ăn chăn nuôi

KG

0,895

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu SXTACN : Bột thịt xương lợn, melamine không có, hàng nhập khẩu phù hợp với TT26/2012/BNNPTNT dòng 9 trang 3

KG

0,4004

CANG DINH VU - HP

CFR

Bột Thịt Xương Gia Cầm (Bột Gia Cầm) - Nguyên liệu sản xuất thức ăn CNTS

TAN

635,8064

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0,1

CANG NAM DINH VU

C&F

BỘT CÁ - TUNA FISHMEAL (Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) .Protein : 69.43 %

KG

1,8232

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT CÁ - FISH MEAL, PROTEIN 60,7%;ĐỘ ẨM 4,8% ;SALMONELLA NOT DETECTED,E-COLI NOT DETECTED, NACL 3,0%

TAN

1321,8982

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột cá sấy khô (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi dùng cho gia cầm) (có hàm lượng protein từ 60% trở lên tính theo trọng lượng) Phù hợp với thông tư 26 của BNN&PTNT

KG

0,1

CANG XANH VIP

C&F

Bột cá (Protêin: 65% Min.) - Nguyên liệu SX thức ăn cho tôm, cá (Nhà SX: Sea Pride LLC. Hàng NK theo Nghị định 39/2017/NĐ-CP ngày 04/04/2017)

KG

1,4412

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

BỘT CÁ - FISHMEAL ( Nguyên liệu sản xuất bổ sung trong thức ăn gia súc) ,Hàng nhập khẩu theo stt 08 thông tư 26 BNNPTNT(26/5/12) Protein: 67.14 %

KG

2,0281

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyên liệu sản xuất thức ăn thủy sản: BỘT GAN MỰC - SQUID LIVER POWDER, PROTEIN: 43,73%; ĐỘ ẨM: 8,2%, SALMONELLA AND E-COLI NEGATIVE

TAN

834,5914

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bột thịt lợn(dùng làm thức ăn chăn nuôi). Hàng không nằm trong danh mục thuộc thông tư số 04/2017/TT-BNNPTNT ngày 24/02/2017

KG

1

CANG XANH VIP

CIF

Bột tôm Krill, Krill meal ( Béo cao ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Antartic As.

KG

2,49

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột tôm Krill, ( Krill Meal ) Dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi và thủy sản. NSX: Aker Biomarine Manufacturing Llc.

KG

2,23

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Bột gan mực nhão (Nguyên liệu thức ăn chăn nuôi - Squid Liver Paste) (220kgs/drum)

KG

10,7427

CANG TIEN SA(D.NANG)

CIF

Bột gan mực ( Squid Liver Powder ) : Nguyên liệu dùng trong sản xuất thức ăn thủy sản ( 25 kg/bao)

TAN

846,9403

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Nguyên liệu sản xuất thức ăn gia súc: Tấm gạo dạng bột Nutech (Broken rice in processing). HSD: 23/04/2020. Nhập khẩu theo TT 26/2012/BNNPTNT, ngày 25/06/2012.

KG

0,7299

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Cám gạo trích ly, dùng làm thức ăn chăn nuôi, hàng nhập khẩu phù hợp với Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 26/05/2012. Hàng mới 100%.

TAN

160,4565

DINH VU NAM HAI

C&F

Cám Gạo Trich Ly ( nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi) hàng nhập khẩu theo TT 26/TT-BNNPTN.NSX: shipper hemraj industries private limited

KG

0,1584

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Corn Gluten Meal ( Gluten Ngô). Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi.Hàng thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.NSX: DAESANG CORPORATION.

KG

0,6516

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Bã ngô , nguyên liệu dùng trong thức ăn chăn nuôi - CORN GLUTEN FEED ( 40 kg/bao ) . Hàng mới 100%

KG

0,1548

CANG CAT LAI (HCM)

C&F

Gluten Ngô chế biến thức ăn gia súc

TAN

227,5

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Nguyen lieu SXTA chan nuoi: GLUTEN NGO ( CORN GLUTEN FEED)

TAN

159,7141

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Gluten ngô nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, hàng phù hợp với thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012

TAN

612,582

CANG XANH VIP

CFR

Bột bã ngô - DDGS (DISTILLERS DRIED GRAINS WITH SOLUBLES), dùng làm nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi cho gia súc và gia cầm, hàng rời trong container. Hàng phù hợp với TT26/2012/TT-BNNPTNT.

KG

19,6423

PTSC DINH VU

CFR

Lúa mỳ phụ phẩm công nghệ chế biến các loại ngũ cốc - WDDGS (Wheat Distillers Dried Grains With Solubles)-Nguyên liệu sản xuất TĂCN, phù hợp với TT số: 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

249,0669

GREEN PORT (HP)

CFR

Nguyên liệu sx thức ăn chăn nuôi : Khô dầu đậu nành (Soyabean Meal).Hàng NK phù hợp theo TT 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012. Khoản giảm giá: 3,269.52 USD.

TAN

365,0069

CANG INTERFLOUR (VT)

CIF

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi).Hàng phù hợp với thông tư 26/2012/BNNPTNT của bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn.

KG

0,4569

CANG TAN VU - HP

CFR

Khô dầu đậu tương (nguyên liệu sản xuất TACN) hàng thuộc quy định theo quy chuẩn QCVN 01-78:2011/BNNPTNT, thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012, công văn 17709/BTC-TCT của BTC

TAN

490,8406

CANG INTERFLOUR (VT)

CFR

Khô Dầu Đậu Tương (Argentine Hipro SoyaMeal) nguyên liệu nhập khẩu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng NK phù hợp stt 5 Thông tư 26/2012/TT-BNNPTNT ngày 25/06/2012.

TAN

446,6187

CANG PTSC (VUNG TAU)

C&F

Khô dầu đậu tương, Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. Hàng mới

TAN

358,9879

CANG CAI LAN (QNINH)

CFR

Chất bổ sung nguyên liệu thức ăn chăn nuôi -Formi NDF, 25kgs/bags. Hàng mới 100%.

KG

1,7939

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguyên liệu SX thức ăn chăn nuôi: Mycofix Plus- Chế phẩm hấp thụ độc tố dùng trong thức ăn chăn nuôi, NK theo TT:26/2012/TT-BNNPTNT, stt: 2558

KG

6,28

GREEN PORT (HP)

CIF

Premix TW-IN ( Premix Khoáng) ( 25kg/bao) : Chế phẩm bổ sung cho thức ăn chăn nuôi ( mã CAS : 7558-80-7/7487-88-9)

TAN

2576,7428

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

Chất tổng hợp bổ sung trong thức ăn chăn nuôi ZINC OXIDE (FEED GRADE).

KG

1,801

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn - Soyaplex Paste (dùng để SX thức ăn cho tôm, cá)

KG

1,0959

CANG CAT LAI (HCM)

CFR

DABOMB-P - Bột đậu nành lên men dùng bổ sung đạm trong thức ăn gia súc - Nguyên liệu SXTĂCN - Hàng phù hợp TT26/TT-BNNPTNT ngày 25/6/2012 ( Số TT 2819/TT26/2012/TT-BNNPTNT)

TAN

765,3722

CANG TAN VU - HP

CIF

Selko IntelliBond Z (Zinc Hydroxychloride) - Chất phụ gia bổ sung kẽm trong thức ăn chăn nuôi. Hàng mới 100%

KG

7,063

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Micronutrients TBCC - Phụ gia bổ sung nguyên tố đồng vào thức ăn chăn nuôi. Nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi. 25kgs/Bao. Hàng mới 100%

KG

5,9032

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

NL Thức ăn chăn nuôi - ROVABIO ADVANCE T-FLEX - ADISSEO ASIA PACIFIC PTE LTD. Sản xuất (Bổ sung enzyme trong TĂCN)

KG

31,2544

CANG CAT LAI (HCM)

CIF

Nguồn: VITIC