Mặt hàng

Giá

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Ớt tươi loại lớn

1,5 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Bắp non cắt khúc đông lạnh

1 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Bắp non cắt khúc đông lạnh

1,24 USD/kg

FOB -Công ty Phúc Long

Khổ qua cắt miếng

16,5 USD/kg

FOB -Công ty Phúc Long

Măng khô

10 USD/kg

FOB-Cảng Hồ Chí Minh

Nấm khô

5,9403 USD/kg

FOB-Cảng Hồ Chí Minh

Nấm linh chi

7,1933 USD/kg

FOB-Cảng Hồ Chí Minh

Bột tỏi

4,9 USD/kg

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Bột tỏi

6,527 USD/kg

FOB-Cảng Hồ Chí Minh

Sắn bào, hiệu Cây dừa

13,35 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Sắn củ, hiệu Cây dừa

19,8 USD/kg

FOB-TNHH XNK Tây Nam

Tàu hũ khô cuộn rau củ

4,99 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Củ dền

1,12 USD/kg

FOB-Cảng Hồ Chí Minh

Khoai mỡ sấy

2,5 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Cơm dừa sấy khô

1450 USD/tấn

FOB-ICD TRANSIMEX

Cơm dừa nạo sấy, hiệu Datafood.

19,086 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Trái thanh long tươi ruột đỏ giống F14

1,1 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Thanh long ruột đỏ cắt đông lạnh (giống G14-G16)

1,52 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Hỗn hợp trái cây đông lạnh

1,54 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Xoài cắt 25mm x25mm đông lạnh

21,5 USD/kg

FOB-Cảng VICT

Xoài đông lạnh, cắt 10x10mm

1650 USD/tấn

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Xoài đông lanh (cắt 20x20mm)

1450 USD/tấn

FOB-Cảng SPITC

Dưa chuột băm dầm dấm đóng lọ 370ml

0,4 USD/lọ

FOB-Cảng Xanh VIP

Dưa chuột dầm dấm đóng trong lọ thuỷ tinh 720ml

5,7 USD/lọ

FOB-Cảng Lạch Huyện – Hải Phòng

Dưa chuột thái khoanh dầm dấm đóng lon A10

2,3 USD/lọ

FOB-Cảng Xanh VIP

Dưa chuột trung tử dầm giấm đóng lọ 720ml

0,4291 USD/lọ

FOB-Cảng Xanh VIP

Dưa chuột 6-9cm dầm dấm đóng lọ 720ml

5,1 USD/lọ

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Dưa chuột 9-12cm dầm dấm đóng trong lon sắt A10, 6 lon/thùng

10,4 USD/lon

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Dưa chuột trung tử dầm giấm đóng lọ 720ml

5,02 USD/lọ

FOB Cảng Đình Vũ – Nam Hải

Cà chua dầm dấm đóng lọ 720ml

0,4083

USD/lọ

FOB Cảng Đình Vũ – Hải Phòng

Hành sấy, hiệu Cây dừa

58 USD/kg

FOB-Công ty TNHH XNK Tấy Nam

Đu đủ chua ngọt

17,56

USD/kg

FOB-Công ty kho vận Miền Nam SOTRANS

Cóc chua ngọt hiệu Ngọc Liên 850gr x 12 hủ

18,938 USD/lọ

FOB-Cảng Cát Lái

Đậu hà lan đóng lon loại 425g

11,18

USD/lon

FOB-Cảng Cát Lái

Đậu Hà Lan (120 g/gói)

1,1566

USD/gói

FCA-Cửa khẩu Chàng Riệc-Tây Ninh

Nha đam cắt hạt lựu size 4.5 mm

11,9 USD/kg

FOB-Cảng Cát Lái

Nước ép quả mãng cầu, 1 lon = 500ml

9,1842

USD/lon

FOB-Công ty TNHH XNK Tấy Nam

Nước dừa đóng hộp 1000ml/hộp

0,9483

USD/hộp

FOB-Công ty TNHH XNK Tấy Nam

Nguồn: VITIC