Số liệu này tương phản với các dữ liệu trong cuộc khảo sát vào ngày 2/8, gia tăng lo ngại Trung Quốc vẫn còn đang đối mặt với nhiều trở ngại trong kế hoạch chuyển đổi nền kinh 
Theo Caixin/Markit PMI trên cơ sở điều chỉnh theo mùa giảm còn 51,7 vào tháng 7, từ mức cao nhất 11 tháng 52,7 của tháng 6. 
Trong khi, ngưỡng 50 đánh dấu phân ranh giới giữa mở rộng và thu hẹp mỗi tháng. PMI dịch vụ của tháng 7 cho thấy đà tăng trưởng đang chậm, khi việc làm giảm khiêm tốn. 
"Toàn bộ các mục cho thấy dấu hiệu sụt giảm, với số việc làm trong tháng 7 giảm, sau ba tháng tăng liên tục." giám đốc phân tích kinh tế vĩ mô Zhengsheng Zhong tại Tập đoàn CEBM cho biết. 
Trung Quốc định hướng phát triển ngành dịch vụ để thế chỗ nhằm cải thiện nền kinh tế và giảm tình trạng dư thừa công suất trong lĩnh vực công nghiệp như ngành thép và khai khoáng. Thời kỳ suy thoái kéo dài trong sản xuất công nghiệp cũng như xuất khẩu yếu kéo tăng trưởng kinh tế xuống mức tồi tệ nhất trong 25 năm.
Theo khảo sát sản xuất của Caixin trong tháng 7, sản xuất mạnh hơn, làm dấy lên hy vọng ảnh hưởng chương trình kích thích kinh tế của chính phủ đang bắt đầu mang lại lợi ích cho công ty tư nhân nhỏ cũng như các công ty quốc doanh.
PMI tổng hợp của cả hai ngành dịch vụ và sản xuất tăng 51.9, mức cao nhất kể từ năm 2014, phản ánh cải thiện rõ rệt trong sản xuất. 
Khảo sát dịch vụ chính thức cho thấy tăng trưởng đã tăng 53.9 vào tháng 7 từ 53.7 vào tháng 6. 
Tăng trưởng dịch vụ xây dựng chậm lại và sự suy yếu ngành dịch vụ bất động sản, thêm vào lo ngại rằng hiện tượng bong bóng trong lĩnh vực bất động sản.
Nguồn: VITIC/Reuters