Mặt hàng
Qui cách
Đvt
Đơn giá (NDT)
So với ngày 17/11
Rare Earth Carbonate
REO 42.0-45.0%
Tấn
22000-24000
0
Lanthanum Oxide
La2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
15500-16500
0
Cerium Oxide
CeO2/TREO 99.5-99.9%
Tấn
16000-17000
0
Praseodymium Oxide
Pr6O11/TREO 99.0-99.9%
Tấn
470000-480000
0
Neodymium Oxide
Nd2O3/TREO 99.0-99.9%
Tấn
360000-370000
-10000
Samarium Oxide
Sm2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
13500-14500
0
Europium Oxide
Eu2O3/TREO 99.95-99.99%
Kg
420-440
-40
Gadolinium Oxide
Gd2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
85000-95000
0
Terbium Oxide
Tb4O7/TREO 99.95-99.99%
Kg
3000-3100
-50
Dysprosium Oxide
Dy2O3/TREO 99.5-99.9%
Kg
1155-1165
0
Erbium Oxide
Er2O3/TREO 99.5-99.9%
Tấn
173000-178000
0
Lanthanum Metal
La/TREM≥99.0%
Tấn
37000-39000
1000
Cerium
Ce/TREM≥99.0%
Tấn
37000-39000
1500
Praseodymium
Pr/TREM 96.0-99.0%
Tấn
595000-605000
0
Neodymium
Nd/TREM 99.0-99.9%
Tấn
460000-470000
-12500
Terbium
Tb/TREM≥99.9%
Kg
4200-4300
0
Dysprosium
Dy/TREM≥99%
Kg
1550-1600
0
Yttrium
Y/TREM 99.9-99.95%
Kg
220-230
0
La-De Metal
Ce/TREM≥65.0% TREM≥98.5%
Tấn
34000-36000
0
Pr-Nd alloy metal
Pr/TREM 20-25% Nd/TREM 75-80% TREM≥98.5%
Tấn
440000-450000
-17500
Battery-grade mix
TREM≥99.0% Nd/TREM≥15%
Tấn
140000-150000
0
Ferro-dysprosium alloy
Dy80%
Tấn
1180000-1200000
0
Holmium iron
HoFe≥99% Ho≥80%
Tấn
410000-430000
0
Holmium oxide
Ho2O3≥99.5%
Tấn
380000-400000
0

Ghi chú : lanthanum (La), dysprosium (Dy), cerium (Ce), neodymium (Nd), praseodymium (Pr), terbium (Tb), europium (Eu),ytterbium (Yb),samarium (Sm)

1 USD =6,5837 NDT

Nguồn: VITIC/Reuters

Nguồn: Vinanet