Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

63,36

-0,33

-0,52%

Dầu Brent giao ngay

72,53

-0,36

-0,49%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

+0,00

+0,09%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

170,95

-0,70

-0,41%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

219,19

-0,89

-0,40%