Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

76,11

-0,30

-0,39%

Dầu Brent giao ngay

85,88

-0,41

-0,48%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,24

+0,01

+0,25%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

212,78

-1,00

-0,47%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

242,91

-0,81

-0,33%