Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

52,70

-0,19

-0,36%

Dầu Brent giao ngay

61,47

-0,09

-0,15%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,46

-0,01

-0,31%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

144,14

-0,42

-0,29%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

188,56

-0,30

-0,16%