Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,71

-0,10

-0,15%

Dầu Brent giao ngay

71,91

-0,16

-0,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

-0,01

-0,44%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

200,33

+0,34

+0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

210,98

-0,21

-0,10%