Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

59,11

-0,82

-1,37%

Dầu Brent giao ngay

69,35

-0,77

-1,10%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,92

+0,13

+3,35%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

162,17

-1,50

-0,92%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

214,44

-1,12

-0,52%