Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

55,74

+0,05

+0,09%

Dầu Brent giao ngay

65,79

+0,32

+0,49%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,07

-0,04

-0,85%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

154,67

+0,40

+0,26%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

207,24

+0,99

+0,48%