Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

55,95

-0,30

-0,53%

Dầu Brent giao ngay

65,91

-0,21

-0,32%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,68

-0,16

-3,23%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

154,95

-1,11

-0,71%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,50

-0,09

-0,04%