Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,92

+0,03

+0,04%

Dầu Brent giao ngay

75,81

-0,13

-0,17%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

+0,02

+0,61%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

209,09

-0,01

0,00%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

215,60

-0,27

-0,13%