Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,84

+0,06

+0,08%

Dầu Brent giao ngay

80,90

+0,12

+0,15%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,28

+0,03

+1,02%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

194,53

+0,10

+0,05%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

232,90

+0,33

+0,14%