Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

56,64

+0,18

+0,32%

Dầu Brent giao ngay

66,85

+0,23

+0,35%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,99

-0,05

-1,19%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

155,81

+0,15

+0,10%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

208,07

+0,66

+0,32%