Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,11

+0,10

+0,15%

Dầu Brent giao ngay

71,12

+0,36

+0,51%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,94

0,00

-0,17%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

200,11

+0,37

+0,19%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,85

+0,81

+0,39%