Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,57

+0,08

+0,11%

Dầu Brent giao ngay

79,50

+0,20

+0,25%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,85

-0,01

-0,38%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

224,81

+0,50

+0,22%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

228,47

+0,39

+0,17%