Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,84

-0,05

-0,10%

Dầu Brent giao ngay

55,61

-0,01

-0,02%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,73

+0,56

+0,34%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

179,78

-0,10

-0,06%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,06

+0,04

+1,26%

Nguồn: Bloomberg.com