Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,64

-0,27

-0,39%

Dầu Brent giao ngay

77,74

-0,31

-0,40%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,82

+0,01

+0,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

196,81

-0,87

-0,44%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

219,98

-0,66

-0,30%