Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

57,21

+0,75

+1,33%

Dầu Brent giao ngay

67,51

+0,75

+1,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

4,60

+0,32

+7,58%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

158,81

+1,11

+0,70%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,55

+2,18

+1,05%