Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,01

+0,10

+0,20%

Dầu Brent giao ngay

55,53

+0,05

+0,09%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

167,17

+0,31

+0,19%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

178,33

+0,37

+0,21%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,15

+0,01

+0,16%

Nguồn: Bloomberg.com