Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,34

+0,05

+0,07%

Dầu Brent giao ngay

73,83

+0,05

+0,07%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,68

+0,02

+0,68%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

208,73

+0,99

+0,48%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

211,37

+0,43

+0,20%