Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,83

-0,08

-0,12%

Dầu Brent giao ngay

71,67

-0,16

-0,22%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,92

-0,02

-0,81%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

197,55

-0,54

-0,27%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,69

-0,13

-0,06%