Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

49,86

+0,38

+0,77%

Dầu Brent giao ngay

55,39

+0,25

+0,45%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

166,50

+1,00

+0,60%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

178,19

+0,93

+0,52%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,13

+0,01

+0,19%

Nguồn: Bloomberg.com