Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,35

+0,81

+1,24%

Dầu Brent giao ngay

73,88

+0,83

+1,14%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,98

+0,00

+0,13%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

202,74

+1,51

+0,75%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,02

+2,01

+0,97%