Dầu thô ($/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

50,59

+0,04

+0,08%

Dầu Brent giao ngay

56,36

-0,07

-0,12%

Xăng dầu (Uscent/gal)          

 

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

164,56

+0,18

+0,11%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

181,25

-0,28

-0,15%

Khí gas tự nhiên ($/MMBtu)

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

+0,02

+0,51%

Nguồn: Bloomberg.com