Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

66,45

+0,02

+0,03%

Dầu Brent giao ngay

76,53

+0,09

+0,12%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

3,22

+0,01

+0,28%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

184,07

+0,39

+0,21%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

224,95

+0,11

+0,05%