Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

71,50

+0,72

+1,02%

Dầu Brent giao ngay

79,67

+0,87

+1,10%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,96

-0,02

-0,54%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

203,47

+1,76

+0,87%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

224,52

+1,92

+0,86%