Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

68,44

-0,14

-0,20%

Dầu Brent giao ngay

74,01

-1,54

-2,04%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,93

-0,02

-0,68%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

204,63

-2,42

-1,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

209,23

-3,31

-1,56%