Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

PTTT/Cảng, cửa khẩu

Nấm đùi gà tươi

Kg

1,3081

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Nấm Linh Chi Nâu, chưa qua sơ chế. Xuất xứ Hàn Quốc.

Bao

13

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Nấm kim châm tươi . Xuất xứ Trung Quốc

Bao

6,2684

C&F, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Nấm kim châm tươi ( 1 thùng/ 7 Kgs)

Kg

0,898

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Nấm kim châm tươi

Kg

0,5

DAF, Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)

Nấm linh chi nâu tươi, sản phẩm trồng trọt

Bao

14,25

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Hạt đậu xanh

Kg

0,8

C&F, Cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Hạt đậu xanh, chưa tách vỏ, bao/25 kg .Hàng mới 100%

Kg

0,8903

CFR, Cảng Xanh

Đậu xanh nguyên hạt

Kg

0,6

C&F, Cảng VICT

Hạt đậu xanh

Kg

0,9

C&F, Cảng Lạch Huyện Hải Phòng

Hạt đỗ xanh khô

Kg

1,3417

CIF, Cảng xanh

Hạt đậu xanh,hàng mới 100%.

Tấn

800

CFR, Cảng Xanh

Hạt đậu xanh

Tấn

900

CFR, Đình Vũ Nam Hải

Củ mì tươi

Tấn

130

DAF, Cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh)

Quả hồ trăn

Kg

0,1

C&F Tân Vũ – Hải Phòng

Quả hồ trăn khô

Kg

3,5

CFR, Cảng Đình Vũ – Hải Phòng

Quả Macadamia 25kg/bao

Kg

10

CIF, Tân Cảng 128

Hạt Macadamia chưa bóc vỏ

Kg

0,2

C&F, Đình Vũ Nam Hải

Quả mác ka khô, chưa tẩm ướp gia vị. Ngày sx: tháng 5/2018. Hạn sử dụng 1 năm.

Kg

5,3

DAF, Cửa khẩu Chi Ma (Lạng Sơn)

Hạt Macadamia chưa bóc vỏ.

Kg

0,5

C&F, Đình Vũ Nam Hải

Hạt Macadamia khô.

Kg

0,2

CIF, Cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Hạt Macadamia (chưa bóc vỏ)

Kg

5,5

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Hạt Macadamia chưa tách vỏ

Kg

4,94

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Hạt Macadamia (chưa bóc vỏ)

Kg

0,1

C&F, Cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Quả hạch Macadamia khô.

Kg

0,3

C&F, Cảng Nam Đình Vũ

Quả macadamia chưa bóc vỏ

Kg

5

C&F, Cảng Nam Đình Vũ

Quả Macadamia; 25kg/kiện

Kg

10

CIF, PTSC Đình Vũ

Xoài quả tươi

Tấn

160

DAF, Cửa khẩu Tân Thanh (Lạng Sơn)

Xoài quả tươi , xuất xứ Trung Quốc

Kg

0,16

DAP, Cửa khẩu Lào Cai (Lào Cai)

sầu riêng sấy. Ngày Hết hạn:23/12/2019. Hàng Mới 100%

Bao

16,8

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Xoài sấy. Ngày Hết Hạn:15/12/2019-Hàng Mới 100%

Bao

8

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Nho sấy khô, chưa qua tẩm ướp , 10kg/túi/carton .

Kg

0,8

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Quả táo (size M)

Tấn

606,2224

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Trái táo tươi (17 kg/thùng)

Kg

1,25

C&F, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Trái táo Rockit tươi (5,69 kg/thùng)

Kg

1,6

C&F, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Táo tươi(táo mỹ đỏ)

Kg

1,2515

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Táo Red Deliciuos quả tươi. 9kg/thùng

Bao

10,5605

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Quả Táo tươi ( đỏ ); 20Kg/Carton

Bao

26,1

C&F, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Táo Tươi (Envy 10 kg/thùng) `

Kg

38,7639

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Trái Kiwi vàng

Bao

14,3052

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Trái bòn bon

Kg

1,7

DAF, cửa khẩu Xa Mát (Tây Ninh)

Quả ớt khô chưa phân loại, đóng gói

Kg

2,338

CIF, Cảng Đoạn Xá – Hải Phòng

Quả ớt khô

Kg

1

C&F, Cảng Đoạn Xá – Hải Phòng

Củ gừng khô, chưa xay và chưa nghiền

Kg

0,15

C&F, Cảng Tân Vũ – Hải Phòng

Khoai tây cắt sẵn đông lạnh

Bao

5,3502

CFR, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Khoai tây chiên đông lạnh

Kg

1,4946

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Khoai tây đông lạnh cắt dài

Kg

0,8841

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Khoai tây cát lát đông lạnh, chưa tẩm ướp gia vị 10Kg/Thùng

Kg

0,825

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Khoai tây cắt lát đông lạnh ; 12,5 kg/ thùng

Kg

0,9377

CIF, Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

Trái oliu ngâm (đóng hộp kín khí)

Bao

24,8731

CFR, Cảng ICD Phước Long

Nguồn: VITIC

Nguồn: Vinanet