Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi nguyên con đông lạnh (size 800GR-UP; 10kgs/thùng)&VN

KG

1,04

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá diêu hồng NCLS 800GR/UP đông lạnh&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra (basa) nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP; 10kgs/thùng; net 80%; mạ băng 20%)&VN

KG

1,78

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Size 800 up , đóng gói 10 kg/kiện&VN

KG

1,64

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh. Đóng gói 10kg/kiện&VN

BAO

20,1

CANG VICT

FOB

Cá chim nguyên con đông lạnh, size 500UP. Hàng mới 100%&VN

KG

0,75

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH VN ( 1 THUNG = 10KGS )&VN

KG

3,45

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH&VN

Cara

32,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh&VN

KG

4,29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Fillet Cắt Đông Lạnh&VN

LBS

2,28

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Lườn cá hồi fillet , lột da cắt loin cấp đông

KG

17,62

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

11,144

TNHH XNK TAY NAM

FOB

CHẢ CÁ CHUỒN ĐÔNG LẠNH

KG

2,4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá cơm khô tách xương size: 5-7 cm&VN

KG

5,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng&VN

KG

7,5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm ngâm muối đóng hộp 603x408, DW 1360g

BAO

42,35

CANG TIEN SA(D.NANG)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon (48lon/ thùng)&VN

KG

3,57

TNHH XNK TAY NAM

FOB

NGỪ NGÂM MUỐI 170G&VN

BAO

30,4

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm muối đóng lon&VN

KG

4,3098

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30657424)

BARREL

16,2699

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

26,46

CANG QT ITC PHU HUU

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 307x109 (nắp dể mở)

BARREL

19

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi fillet cắt lát 7g cấp đông

KG

19,37

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt nghêu lụa luộc đông lanh, SIZE: 700/1000, 1kg x 10/ctn&VN

KG

3,43

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC