Mặt hàng

Giá (USD/kg)

Điều kiện giao hàng – Cửa khẩu

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: Size 300-500g

1,1

FOB-Cảng Cát Lái

Cá rô phi bỏ nội tạng đông lạnh

2,7

FOB-Cảng Cái Mép TCIT

Cá diêu hồng 800g trở lên đông lạnh

2,96

FOB-Cảng SPITC

Cá rô phi đông lạnh

2,33

FOB-Cảng Cát Lái

Cá tra, basa nguyên con đông lạnh 1000g trở lên

1,77

FOB-Cảng Cát Lái

Cá tra cắt khúc đông lạnh

2

FOB-Cảng Cát Lái

Cá tra cắt khúc đông lạnh, size 2-2.5cm.

1,83

FOB-Công ty TNHH XNK Tây Nam

Cá chim nguyên con đông lạnh, size 500g trở lên

0,82

FOB-Cảng Cát Lái

Cá tra file đông lạnh

2,99

FOB-Cảng Cát Lái

Phi lê cá tra cắt hạt lựu đông lạnh (20-25 g/khúc)

7,97

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Cá tra, basa file đông lạnh 300 g/khúc trở lên

2,75

FOB-Cảng SPITC

Cá tra fillet cat đông lạnh

5,82

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Cá ngừ vây vàng đông lạnh

9,2592

FOB-Công ty Cổ phần Phúc Long

Cá ngừ cắt lát đông lạnh

11,9182

FOB-Cảng ICD Phước Long 3

Cá trích khô

4,1

FOB-Cảng Cát Lái

Cá ngừ vằn ngâm muối đóng lon

4,0364

FOB-Cảng Cát Lái

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142g/hộp)

0,7656

FOB-Cảng Cái Mép

Cá ngừ đóng hộp

22,028

FOB-Công ty TNHH XNK Tây Nam

Cá ngừ sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111

20,25

FOB-Cảng SPITC

Cá ngừ torng sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113

30

FOB-Cảng Cát Lái

Ngao luộc đông lạnh

1,33

FOB-Cảng Tân Vũ- HP

Nghêu trắng nguyên con đông lạnh đóng túi 1kg/1 túi

1,38

FOB-Cảng Tân Vũ- HP

Nguồn: VITIC