Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá điêu hồng nguyên con làm sạch đông lạnh size 800g-up, 1con/bịch, 10kg/CTN&VN

KG

2,65

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP. ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,75

CANG VICT

FOB

CÁ TRA NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH

KG

0,884

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Nục Suôn nguyên con đông lạnh

KG

1,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh

LBS

2,57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh. Size 170g up, 5kg/thùng.

KG

3,8

CANG CONT SPITC

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

TUI

9,36

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

cá hồi cắt lát đông lạnh ( Frozen Salmon Slice ) Mã cơ sở sản xuất : TS792 , Mã số lô hàng : VMS 05052018

KG

1

HO CHI MINH

FOB

Cá Ngừ Cắt Lát Đông Lạnh

KG

10,9341

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Khô cá chỉ vàng

KG

7,008

CANG CONT SPITC

FOB

Khô cá chỉ vàng - 10kgs/CTN

KG

7,05

CANG CONT SPITC

FOB

Cá ngừ đóng hộp VN

BAO

31,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ đóng hộp

BAO

29,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon

KG

4,1666

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0,7583

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

CÁ NGỬ BÒ NGÂM DẦU HD 185G

LON

0,8541

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bông đóng hộp ngâm dầu (180gr/hộp, 24hộp/thùng)

BAO

15

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,776

CANG CONT SPITC

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29,2

CANG CONT SPITC

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30703490)

BARREL

16,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nghêu hấp đông lạnh, 10KG/CTN

KG

2,75

CANG CONT SPITC

FOB

Nguồn: VITIC