Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã G.H

Cá rô phi ( đỏ ) cắt khúc đông lạnh ( SIZE 100-140G; 10kgs/thùng)&VN

KG

3,23

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá diêu hồng NCLS 800 GR/UP đông lạnh, 1 con/bịch, 10kg/thùng&VN

KG

2,55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Nguyên Con đông lạnh, size 800-UP, 10kg/kiện&VN

KG

1,76

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ TRA (BASA) NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH (PANGASIUS HYPOPHTHALMUS) SIZE: 1000GRAM-UP, ĐÓNG GÓI: 10KG/THÙNG&VN

KG

1,7

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CA TRA XE BUOM DONG LANH (1 THUNG = 10KG)&VN

KG

4,1

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Nục Suôn nguyên con đông lạnh &VN

KG

1,95

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ HE NGUYÊN CON ĐÔNG LẠNH - SIZE: 250-300&VN

POUND

1,57

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

cá gáy nguyên con làm sạch bỏ nội tạng đông lạnh&VN

KG

3,82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA (BASA) PHI LÊ ĐÔNG LẠNH (Pangasius hypophthalmus). SIZE: 300-UP (GR/PC). 2KGS X 5/CTN, &VN

KG

2,9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CA TRA FILLET DONG LANH&VN

KG

3,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh, Hàng đóng gói 10 kg/thùng , Size : 120/up&VN

KG

4,09

CANG CONT SPITC

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh (size 220G-UP; 10kgs/thùng)&VN

KG

2,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá hồi cắt hạt lựu thành phẩm đông lạnh&VN

KG

0,9999

HO CHI MINH

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

8,9522

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CƠM KHÔ LỘT THỊT A4(4-6)&VN

KG

5,1

CANG ICD PHUOCLONG 1

FCA

Cá dảnh, hàng mới 100%, VN sản xuất&VN

KG

8,7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED CHUNK LIGHT TUNA IN BRINE, NW/GW : 1KG/950GR)

CAI

3,598

CANG CONT SPITC

FOB

NGỪ DƯA NGÂM DẦU HD

LON

0,8666

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (142gr/hộp)

BAO

0,7656

CANG QT CAI MEP

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0,7322

CANG CONT SPITC

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon 150g (48lon/ thùng)&VN

BAO

28,25

CANG VICT

FOB

Cá ngừ vằn ngâm dầu đóng lon

KG

4,1666

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm nước muối đóng lon sắt 307x108 ( 1 thùng = 48 lon ) ("XTRA" BRAND; ORDER NO.: 30703491)

BARREL

16,3

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x113 (7 oz) (nắp dể mở)

BARREL

29

ICD TRANSIMEX SG

FOB

NGHÊU TRẮNG NGUYÊN CON LUỘC ĐÔNG LẠNH, SIZE: 60/80&VN

KG

1,3

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC