Mặt hàng

ĐVT

Giá (USD)

Cửa khẩu

Mã GH

Cá diêu hồng 800 gr/UP đông lạnh&VN

KG

2.55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá rô phi nguyên con đông lạnh: (SIZE 800-1000G; 10kgs/thùng)&VN

KG

1.9

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra (basa) nguyên con đông lạnh (size 1000G-UP; 10kgs/thùng)&VN

KG

1.28

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra nguyên con bỏ đầu, bỏ đuôi, bỏ nội tạng đông lạnh&VN

KG

1.3

ICD TRANSIMEX SG

FOB

Cá tra nguyên con đông lạnh.Size 1000gr up. Đóng gói 10kg/kiện&VN

KG

1.29

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA ĐÔNG LẠNH (đóng gói IQF, Bulk 10kgs/ctn)&VN

KG

1.31

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)&VN

KG

3.82

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

HD 925-926-927 - CA TRA FILLET DONG LANH. IQF 10 KG/THUNG&VN

KG

1.55

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Tra Phi Lê đông lạnh&VN

KG

7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

CÁ TRA FILLET ĐÔNG LẠNH, SIZE: 5-7 OZ&VN

KG

3.23

CONG TY CP PHUC LONG

FOB

Cá hồi trout sushi cắt lát đông lạnh 8g/pc

KG

17.163

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ vây vàng steak đông lạnh

KG

9.149

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá Ngừ Cắt Khúc Đông Lạnh

KG

10.3108

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

CÁ CƠM KHÔ - DRIED ANCHOVY FISH &VN

KG

5.2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chét, hàng mới 100%&VN

BAO

5.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Khô cá chỉ vàng - loại 10kgs/PE/CTN&VN

KG

7.05

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm sú thịt tươi đông lạnh, size 31/40, 756 thùng&VN

KG

18.4

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm Sú tươi đông lạnh.&VN

TUI

15.2

CANG ICD PHUOCLONG 3

FOB

MƯC KHÔ AAA6&VN

KG

12.22

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp &VN

BAO

27.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước muối đóng túi - Net 1kg (POUCHED SKIPJACK FLAKES IN BRINE WITH VEGETABLE BROTH, NW/DW : 1KG/950GR)

CAI

3.2

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng lon&VN

KG

4.5089

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ ngâm nước đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

BARREL

41

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

BAO

0.5427

C CAI MEP TCIT (VT)

FOB

Cá ngừ trong sốt (sốt cà dầu và gia vị) đóng hộp loại 307x111 (6,5 oz) (nắp dể mở)

BARREL

30

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Cá ngừ bò đóng hộp ngâm dầu (1.880gr/hộp, 6hộp/thùng)&VN

BAO

40.5

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

3.1025

TNHH XNK TAY NAM

FOB

Thịt cá ngừ ngâm muối đóng hộp

KG

3.9423

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Tôm thẻ PTO luộc đông lạnh .Đóng gói: 1KG/Bọc X 10/ thùng. Size: 26/30&VN

KG

13.7

CANG CAT LAI (HCM)

FOB

Nguồn: VITIC