Chủng loại

ĐVT

Đơn giá (USD)

Cảng, cửa khẩu

PTTT

Cá Rô phi đông lạnh

Thùng

11,75

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá Điêu hồng NCLS size UP đông lạnh

Kg

2,75

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá tra (Basa) nguyên con

 

KG

1,76

Cảng ICD Phước Long 2

FOB

Cá trèn răng nguyên con đông lạnh

LBS

2,91

Cảng ICD Phước Long 3

FOB

Cá tra phi lê đông lạnh

Kg

2,46

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá tra fillet đông lạnh (Không xuất cá tra dầu)

Túi

11,5

Cảng ICD Phước Long 3

FOB

Cá hồi fillet cắt loin (cỡ 300/400) cấp đông

Kg

18,2399

Công ty Cổ phần Phúc Long

FOB

Cá cờ kiếm loin ra da, ra xương đông lạnh ( SP sử dụng NL trong nước)

Kg

8

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ vây vàng steak đông lạnh

Kg

7,9365

TNHH XNK Tây Nam

FOB

Cá Ngừ cắt khúc đông lạnh

Kg

11,4459

Cảng ICD Phước Long 3

FOB

Cá cơm

Kg

1,1

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá cơm khô lột thịt

Kg

5,6

Cảng ICD Phước Long 1

FCA

Cá ngừ đóng hộp

Bao

33,5

Cảng Tân Cảng (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (185gr/hộp)

Bao

0,625

Cảng Cái Mép TCIT (Vũng Tàu)

FOB

Cá ngừ ngâm sốt đóng hộp (1885gr/hộp)

Bao

10,0833

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu thực vật đóng lon 150g(48lon/ thùng)

Bao

29

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá ngừ ngâm dầu đóng hộp loại 603x408 (4LBS 2,5 oz)

Thùng

28,8

Cảng Cát Lái (Hồ Chí Minh)

FOB

Cá hồi đỏ còn thịt đen tẩm gia vị , dung dịch xông khói 500/khay cấp đông

Kg

15,13

Cty cổ phần Phúc Long

FOB

Ngao luộc đông lạnh

Kg

1,35

Cảng Hải An

FOB

Nguồn: VITIC