Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

65,79

-0,06

-0,09%

Dầu Brent giao ngay

75,19

-0,15

-0,20%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,95

0,00

-0,10%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

205,11

-0,35

-0,17%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

213,04

-0,12

-0,06%