Dầu thô (USD/bbl)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Dầu WTI giao ngay

48,50

-0,02

-0,04%

Dầu Brent giao ngay

57,28

-0,05

-0,09%

Khí gas tự nhiên (USD/MMBtu)

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Khí gas kỳ hạn Nymex

2,97

+0,02

+0,75%

Xăng dầu (USD/gal)     

Mặt hàng

Giá

Chênh lệch

% thay đổi

Xăng kỳ hạn Nymex RBOB

134,03

-0,05

-0,04%

Dầu đốt kỳ hạn Nymex

177,91

+0,07

+0,04%