Nhà máy Đạm Phú Mỹ trực thuộc PVFCCo trong tháng 1/2017 đã sản xuất hơn 77.000 tấn, dự kiến cả quý I/2017 sẽ đạt sản lượng khoảng 210.000 tấn. Cùng với lượng hàng tồn trữ tại hệ thống kho của PVFCCo có khả năng đáp ứng khoảng 260.000 tấn Đạm Phú Mỹ cho mùa vụ này. Bên cạnh đó, PVFCCo sẽ cung ứng ra thị trường khoảng 100 tấn NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ, DAP Phú Mỹ.

Ngồn: Nông thôn ngày nay