Hiệp hội các nhà Kinh doanh và Sản xuất Ô tô SMMT cho biết doanh số bị thiệt hại bởi sự sụt giảm trong kinh doanh và niềm tin tiêu dùng.
Nhu cầu ô tô diesel giảm khoảng 30%. SMMT đã kêu gọi chính phủ sử dụng ngân sách mùa thu của tháng này để khôi phục sự ổn định cho thị trường này và khuyến khích mua các loại xe khí thải thấp mới nhất.
Nguồn: VITIC/Reuters