Matt Priest, chủ tịch và giám đốc điều hành của FDRA cho biết: “Ngành công nghiệp giày dép hoan nghênh thông tin Mỹ sẽ không theo đuổi bất kỳ thuế quan mới nào đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc, trong khi 2 nước tìm kiếm một kết quả đàm phán cho cuộc chiến thương mại kéo dài này.
Công ty của chúng tôi biết quá rõ, thuế nhập khẩu tác động tiêu cực đối với người tiêu dùng Mỹ và rất biết ơn thuế quan bổ sung đã không áp dụng đối với giày dép. 
Chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ ngành công nghiệp của chúng tôi, kêu gọi chấm dứt tất cả 301 thuế quan, cuối cùng loại bỏ hoàn toàn thuế giày dép trị giá 3 tỉ USD phải nộp hàng năm”.
Nguồn: Lefaso.org.vn