Việt Nam nhập khẩu bông chủ yếu từ thị trường Hoa Kỳ, chiếm gần 60% tổng lượng bông nhập khẩu, đạt 336,6 nghìn tấn, trị giá 624,3 triệu USD, tăng 66,77% về lượng và tăng 97,32% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Thị trường nhập khẩu lớn đứng thứ hai sau Hoa Kỳ là Braxin, với lượng nhập 21,2 nghìn tấn , trị giá 37,8 triệu USD, giảm 64,87% về lượng và giảm 59,05% về trị giá, kế đến là thị trường Bờ Biển Ngà cũng giảm cả lượng và trị giá, giảm lần lượt 24,56% và 11,82% tương ứng với 13 nghìn tấn, trị giá 22,5 triệu USD…

Ngoài ba thị trường chính kể trên, Việt Nam còn nhập khẩu bông từ Australia, Indonesia, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc)….
Đáng chú ý, nhập khẩu bông từ thị trường Trung Quốc (đại lục), tuy có vị trí địa lý thuận lợi trong việc vận chuyển hàng hóa, nhưng tốc độ nhập khẩu bông từ thị trường này so với cùng kỳ lại giảm mạnh nhất, giảm 99,64% về lượng và giảm 99,6% về trị giá, tương ứng với 498 tấn, trị giá trên 1 triệu USD.
Đặc biệt, thị trường cung cấp bông cho Việt Nam trong thời gian này có thêm thị trường Pakistan với lượng nhập trên 1 nghìn tấn, trị giá 1,3 triệu USD.
Nhìn chung, 5 tháng đầu năm nay lượng bông nhập khẩu từ các thị trường đều suy giảm so với cùng kỳ, số này chiếm 75% và ngược lại thị trường có tốc độ tăng trưởng chỉ chiếm 25%, trong đó nhập từ Hàn Quốc tăng mạnh vượt trội, tăng 189,28% tuy chỉ đạt 1 nghìn tấn.
Thị trường nhập khẩu bông 5 tháng 2017

Thị trường

5 tháng 2017

 

So sánh cùng kỳ 2016 (%)

Lượng (tấn)

Trị giá (USD)

Lượng

Trị giá

Tổng

563.854

1.018.920.799

26,7

49,9

Hoa Kỳ

336.666

624.342.073

66,77

97,32

Braxin

21.200

37.845.014

-64,87

-59,05

Bờ biển Ngà

13.038

22.561.348

-24,56

-11,82

Australia

6.772

12.794.172

-60,42

-56,28

Indonesia

1.507

1.784.662

-5,04

30,86

Hàn Quốc

1.079

1.400.780

189,28

60,54

Đài Loan

514

908.950

-57,90

-46,18

Trung Quốc

498

1.079.995

-99,64

-99,60