Sản lượng nickel toàn cầu đạt 164.100 tấn, trong khi tiêu thụ đạt 172.300 tấn, INSG cho biết trong một báo cáo hàng tháng mới nhất, do Tập đoàn này điều chỉnh tăng thâm hụt trong tháng 2/2016 lên đến 5.500 tấn, so với mức 3.600 tấn.

Nhu cầu toàn cầu trong tháng 3/2016 tăng 17,5%, trong khi sản lượng nickel tinh chế tăng 7,8% so với tháng trước đó.

Tại Trung Quốc, nhu cầu trong tháng 3/2016 tăng 33%, lên 91.300 tấn so với 68.400 tấn tháng 2/2016. Các nhà máy thép không gỉ tại Trung Quốc đẩy mạnh trong quý I/2016, được thúc đẩy bởi làn sóng tín dụng nới lỏng.

Trong quý I/2016, nhu cầu tăng 4,2%, lên 477.900 tấn, trong khi sản lượng giảm 0,3%, xuống còn 477.300 tấn, đẩy thị trường thâm hụt 6.000 tấn.

INSG trong tháng 4/2016 dự kiến, nhu cầu nickel toàn cầu trong năm nay tăng nhẹ so với nhu cầu, kết thúc 4 năm thặng dư.

Sản lượng nickel sẽ giảm xuống còn 1,913 triệu tấn năm 2016, so với mức 1,983 triệu tấn năm ngoái.

Nguồn: VITIC/Reuters