Trong số các khu vực, các nước Liênminh châu Âu chiếm phần lớn nhất về trị giá xuất khẩu giấy trong năm 2015 với 81,1 tỷ USD (52% xuất khẩu giấy toàn cầu). Đứng thứ 2 là các nước xuất khẩu ở châu Á với 24,9%, còn Bắc Mỹ chiếm 15,9%.
Xuất khẩu giấy của top 15 nước XK hàng đầu
1. Đức: US19,2 tỷ USD (12,3% tổng xuất khẩu giấy)
2. Trung Quốc: 18,8 tỷ USD (12,1%)
3. Mỹ: 15,7 tỷ USD (10%)
4. Thuỵ Điển: 8,4 tỷ USD (5,4%)
5. Phần Lan: 8,1 tỷ USD (5,2%)
6. Canada: 7,7 tỷ USD (4,9%)
7. Italy: 6,8 tỷ USD (4,4%)
8. Pháp: 6,2 tỷ USD (4%)
9. Austria: 4,7 tỷ USD (3,0%)
10. Hà Lan: 4,6 tỷ USD (2,96%)
11. Bỉ: 4,2 tỷ USD (2,7%)
12. Ba Lan: 3,7 tỷ USD (2,37%)
13. Tây Ban Nha: 3,7 tỷ USD (2,35%)
14. Indonesia: 3,6 tỷ USD (2,3%)
15. Vương quốc Anh: 3,1 tỷ USD (2%)
Trong số những nước xuất khẩu giấy hàng đầu, duy chỉ có Trung Quốc là tăng xuất khẩu trong giai đoạn 2011-2015 (tăng 46,1%).
Những nước xuất khẩu giảm mạnh nhất là Thuỵ Điển (giảm 30,9%), Pháp (giảm 27,5%), Bỉ (giảm 26,3%) và Đức (giảm 26,2%).
Nguồn: VITIC/Vorldstopexports