Giá tôm ở Argentina đã chạm đáy và dự kiến tăng sau vụ khai thác tôm đông lạnh trên biển (kết thúc vào tháng 11/2015).

Các nhà sản xuất Argentina không còn nhiều hàng tồn kho từ vụ trước và thông tin từ các nhà NK cho thấy lượng hàng tồn kho của họ hiện cũng không còn nhiều.

Giá tôm sau vụ kết thúc vào tháng 11/2015 đạt 6,8-7,0 USD/kg đối với cỡ L1 (10-20 con/kg); 5,8-6 USD/kg đối với cỡ L2 (20-30 con/kg) và 5,5-5,6 USD/kg đối với cỡ L3 (30-40 con/kg). So với năm ngoái, giá đã giảm 2 USD/kg đối với cỡ L1; 1,5 USD/kg đối với cỡ L2 và L3.

Năm ngoái, khối lượng khai thác tôm cấp đông trên biển đạt 150.000 tấn trong khi lượng tồn kho của các nhà sản xuất và các nhà NK cao, do vậy giá giảm.

Tuy nhiên, tồn kho hiện tại thấp nên giá dự kiến tăng cho đến vụ khai thác tiếp theo (bắt đầu vào tháng 5 năm nay).

Vụ khai thác tôm cấp đông trên biển (frozen-at-sea shrimp), chiếm 70% khối lượng tôm XK, diễn ra từ giữa tháng 5 đến tháng 11 ở các vùng biển thuộc chủ quyền của Argentina. Sản lượng tôm loại này tăng 10,5% trong năm 2015. Giá tôm loại này giảm do lượng cập cảng cao và giá tôm chân trắng giảm.

Vụ khai thác tôm cấp đông trên bờ (land-frozen shrimp) diễn ra từ tháng 11 đến tháng 2 với sản lượng đạt 35.000 tấn. Nhật Bản nổi lên là một thị trường mới đối với tôm cấp đông trên bờ của Argentina.

Việt Nam, Thái Lan và Trung Quốc lại có nhu cầu cao đối với tôm đông lạnh block để chế biến.

Giá tôm đông lạnh trên bờ của Argentina hiện có giá 7 USD/kg đối với cỡ L1 và 6,7 USD/kg đối với cỡ L2, giảm 1,5 USD/kg so với năm 2015.

Nguồn: vasep.com.vn