Tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam sang đây trong quý I đầu năm đạt 10,3 triệu USD, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hiện cá ngừ của Việt Nam được xuất sang các nước như Thái Lan, Philippines, Indonesia, Malaysia, Singapore, Campuchia và Lào. Trong đó, Thái Lan là nước NK nhiều nhất các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam, chiếm gần 72% tổng giá trị XK cá ngừ sang các nước ASEAN.

Năm nay, ASEAN tăng NK hầu hết các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam (trừ cá ngừ đóng hộp). Cụ thể cá ngừ sống, tươi và đông lạnh tăng hơn 62%, thăn và philê cá ngừ tăng hơn 83% và cá ngừ chế biến khác tăng 6,4%.

Trong số các sản phẩm này, các nước ASEAN chủ yếu NK các sản phẩm chế biến khác của Việt Nam. Tổng giá trị XK mặt hàng của Việt Nam sang đây đạt gần 7 triệu USD, chiếm gần 68% tổng giá trị XK sang đây.

Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, các sản phẩm cá ngừ chế biến khác chủ yếu được XK sang Thái Lan. Còn các sản phẩm cá ngừ tươi, sống và đông lạnh chủ yếu XK sang Philippines và Indonesia.

Các nước này cũng đang tăng cường NK cá ngừ từ các nước khác trong đầu năm nay, đặc biệt là từ Trung Quốc, hay các nước quốc đảo như Kiribati, để bù đắp lại lượng sụt giảm nguyên liệu từ nguồn khai thác tự nhiên trong nước và tăng khả năng đáp ứng các đơn hàng XK.

SẢN PHẨM CÁ NGỪ XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM SANG ASEAN, T1-3/2016 (Đơn vị: USD)

 

Sản phẩm

T1-3/2015

T1-3/2016

Tăng giảm (%)

Cá ngừ mã HS16 (1)

6.680.902

7.033.855

5,3

Cá ngừ đóng hộp (thuộc mã 16)

119.820

52.679

-56,0

Cá ngừ chế biến khác (thuộc mã 16)

6.561.082

6.981.176

6,4

Cá ngừ mã HS03 (2)

1.917.832

3.244.991

69,2

Cá ngừ sống/tươi/đông lạnh/ khô (thuộc mã 03) (trừ cá thuộc mã 0304)

1.269.962

2.058.877

62,1

Cá ngừ thuộc mã 0304 (trừ sản phẩm chả cá và surimi)

647.870

1.186.114

83,1

Tổng XK cá ngừ (1+2)

8.598.734

10.278.846

19,5

Như vậy, Thái Lan, Philippines và Indonesia vừa là các đối thủ cạnh tranh với Việt Nam tại các thị trường, đồng thời lại là các thị trường XK nhiều hứa hẹn cho các sản phẩm cá ngừ của Việt Nam tại thời điểm này, vì đây là khối thị trường rất thuận lợi về mặt địa lý, yêu cầu về chất lượng lại không quá cao. 

Nguồn: vasep.com.vn