Theo Tổng cục Thủy sản, tổng sản lượng thủy sản tháng 9 ước đạt 599 nghìn tấn, tăng 1,1%. Lũy kế từ đầu năm đến hết tháng 9/2015, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 4,85 triệu tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ, đạt 72,9% so với kế hoạch năm. 

Trong đó, sản lượng nuôi trồng trong tháng 9 đạt 315 nghìn tấn, đưa tổng sản lượng nuôi trồng 9 tháng đạt gần 2,6 triệu tấn. 

Sản lượng khai thác thủy sản tháng 9 ước đạt 284 nghìn tấn (tăng 2,9% so với cùng kỳ) đưa sản lượng khai thác lũy kế 9 tháng đạt 2,26 triệu tấn (tăng 4,2% so với cùng kỳ, bằng 83,8% kế hoạch năm).

Về giá trị, sản xuất thủy sản 9 tháng đạt 156,5 nghìn tỷ đồng. Cụ thể, giá trị nuôi trồng thủy sản đạt gần 97 nghìn tỷ đồng, tương đương cùng kỳ, giá trị khai thác đạt 59,5 nghìn tỷ đồng, tăng 4,2% so với cùng kỳ.

Đối với nuôi trồng, trong quý III, các biện pháp đẩy mạnh sản xuất tôm nước lợ đã có chuyển biến tích cực với xu thế tăng tôm sú, giảm tôm chân trắng. Diện tích nuôi tôm nước lợ ước lũy kế 9 tháng đạt 685 nghìn ha, trong đó, diện tích tôm sú là 613 nghìn ha, tăng 3,4%, tôm thẻ chân trắng là 72 nghìn ha, giảm 23,5%. 

Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm, người nuôi tôm đối mặt với nhiều khó khăn như giá tôm nguyên liệu giảm thấp, giá điện tăng, giá các nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng, đặc biệt là giá thức ăn tăng, cộng thêm thời tiết bất lợi, nắng nóng kéo dài và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp… Do đó, tình hình thả nuôi tôm nước lợ chậm hơn so với cùng kỳ.

Diện tích nuôi cá tra trong quý 3/2015 đạt 800 ha, giảm 16% so với cùng kỳ, sản lượng thu hoạch đạt 231.517 tấn, bằng 91% so với cùng kỳ. Năng suất trung bình đạt 285 tấn/ha, bằng 108% so với cùng kỳ 2014. Lũy kế 9 tháng 2015, diện tích nuôi thả cá tra tại các tỉnh trọng điểm ước đạt 4.121 ha (bằng 92% so với cùng kỳ 2014), sản lượng đạt 751.364 tấn (tăng 9,8% so với cùng kỳ 2014).

Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản Vũ Văn Tám nhấn mạnh trong quý IV, các đơn vị tập trung cao độ hoàn thiện chỉ tiêu kế hoạch năm. Đối với Nuôi trồng thủy sản, bám sát thực tiễn hoạt động sản xuất tôm, phối hợp công tác thú y và các địa phương nhằm đảm bảo vụ nuôi hạn chế dịch bệnh, thu hoạch “ăn chắc”, đảm bảo sản lượng tôm tăng theo kế hoạch. Với cá tra, vụ Nuôi trồng thủy sản cần khẩn trương tham mưu tổ rà soát sửa đổi Nghị định 36...

 

An Nhiên